Närpesnejdens
Jaktvårdsförening

Närpesnejdens Jaktvårdsförening ansvarar för främjandet av hållbar vilthushållning på sitt verksamhetsområde, svarar för främjandet och organiseringen av jägarnas frivilligverksamhet samt sköter de för dem föreskrivna offentliga förvaltningsuppgifterna.

Storviltsassistans

Storviltsassistans (SRVA) är en organisation som upprätthålls av jaktvårdsföreningarna, den förmedlar tjänstehjälp av jägarna till polisen vid stora rovdjurskonflikter.

”Viltvård i samverkan”

© Närpesnejdens jaktvårdförening 2018 / SS