Storviltsassistans (SRVA) är en organisation som upprätthålls av jaktvårdsföreningarna, den förmedlar tjänstehjälp av jägarna till polisen vid stora rovdjurskonflikter. De vanligaste SRVA- uppgifterna är att spåra vid kollisioner skadade hjortdjur, stora rovdjur och vildsvin samt att driva bort stora rovdjur från tätt bebyggda områden.

Verksamheten baserar sig på avtal mellan polisen och jaktvårdsföreningarna. Alarmeringssystemet startar genom begäran om handräckning av polisen eller nödcentralen. De jägare, hundförare och jaktföreningar som är med fungerar på frivillig basis.

Jaktvårdsföreningens SRVA-kontaktpersoner:

Anders Malm

Nämpnäs

Bo Ekström

Korsnäs

Ola Knöös

Yttermark

Kontaktuppgifter / Yhteystiedot

Österlandsvägen 741, 66270 PÖRTOM
narpes@rhy.riista.fi
+358 400 561 343
JVF-nummer 507 / www.riista.fi